Pagsasalin sa Tagalog:

  • palaugnayan 
  • sintaks 

Katulad na mga parirala sa diksyunaryo Turkmen Tagalog. (1)

sintaksis ýalňyşlyk
pagkakamali sa palaugnayan